Piscinas Municipales de Grado | Climatizada | 27/01/2022 | picture_as_pdf info_outline
Controles 1º med. 2º med.
Hora
Ph ()
Tª del agua (ºC)
Transparencia ()
Turbidez (UNF)
Cloro comb. (mg/L)
Cloro libre (mg/L)
CO2 (ppm)
Humedad relativa (%)
Temp. ambiente (ºC)
Conductividad (uS/cm)
ClTotal (mg/l)
Piscinas Municipales de Grado | Verano Adultos | 27/01/2022 | picture_as_pdf info_outline
Controles 1º med. 2º med.
Hora
Ph ()
Transparencia ()
Turbidez (UNF)
Cloro comb. (mg/L)
Cloro libre (mg/L)
Conductividad (uS/cm)
ClTotal (mg/l)
Piscinas Municipales de Grado | Verano Infantil | 27/01/2022 | picture_as_pdf info_outline
Controles 1º med. 2º med.
Hora
Ph ()
Transparencia ()
Turbidez (UNF)
Cloro comb. (mg/L)
Cloro libre (mg/L)
Conductividad (uS/cm)
ClTotal (mg/l)