Legazpi - Bikuña Kiroldegia | Igerileku Handia | 03/10/2023 | picture_as_pdf info_outline
Controles 1º med. 2º med. 3º med.
Hora
PH
Tª del agua (ºC)
Tº de recirculación (horas)
Transparencia
Turbidez (UNF)
Cloro comb. (ppm - mg/L)
Cloro libre (ppm - mg/L)
CO2 (ppm)
Humedad relativa (%)
Temp. ambiente (ºC)
Conductividad (uS/cm)
M3 depurados(diferencia) (m3)
M3 renovados(diferencia) (m3)
M3 depurados(lectura) (m3)
M3 renovados(lectura) (m3)
Legazpi - Bikuña Kiroldegia | Igerileku Txikia | 03/10/2023 | picture_as_pdf info_outline
Controles 1º med. 2º med. 3º med.
Hora
PH
Tª del agua (ºC)
Tº de recirculación (horas)
Transparencia
Turbidez (UNF)
Cloro comb. (ppm - mg/L)
Cloro libre (ppm - mg/L)
CO2 (ppm)
Humedad relativa (%)
Temp. ambiente (ºC)
Conductividad (uS/cm)
M3 depurados(diferencia) (m3)
M3 renovados(diferencia) (m3)
M3 depurados(lectura) (m3)
M3 renovados(lectura) (m3)